Persondatapolitik.

Persondatapolitik i forhold til kunder af og samarbejdspartnere med Urban Cykler
 
 
Denne persondatapolitik gælder for
 
Urban Cykler
Hobrovej 42B
9000 Aalborg
 
Urban Cykler indsamler og behandler personoplysninger om forretningens kunder og samarbejdspartnere. Der indsamles udelukkende ikke-personfølsomme oplysninger, og der indsamles kun data i det omfang, der er tilstrækkeligt og nødvendigt i forhold til foreningens formål og virke.
 
De indsamlede og behandlede personoplysninger bliver løbende kontrolleret og ajourført.
 
 
Hvilke oplysninger indsamles og behandles?
 
 
Navn, firmanavn, cvr.-nummer, telefonnummer og mailadresse indsamles og behandles. I enkelte tilfælde kan foreningen have behov for kendskab til et medlems bankkontonummer. Umiddelbart efter brugen af bankkontonummeret slettes dette igen.
 
 
Hvornår sker der databehandling?
 
 
Indsamling, registrering og behandling af data sker ved oprettelse af kunder, ved gennemførelse af køb i foreningens webshop, ved den løbende dialog og korrespondance med kundekredsen og samarbejdspartnere og udsendelse af eventuelle nyhedsbreve.
 
 
Hvem deler vi oplysningerne med?
 
 
Forretningens databaser og hjemmeside hostes og vedligeholdes af eksterne leverandører.
 
Forretningens web-del varetages af.
Daglig it-support varetages af:
 
 
Cloud Retail Systems A/S
 Silovej 8, 6. etage,
DK-9900 Frederikshavn
 
 
Web-shoppen varetages af
 
Tommy Jensen
Urban Cykler.
 
 
Datasikkerhed
 
 
Forretningen har regler og procedurer for datasikkerhed, således de indsamlede data nyder beskyttelse mod tab, ændring eller misbrug.
 
Forretningens data er beskyttet bag firewall og af antivirus programmer. Disse systemer vil kunne opdage, rapportere, undersøge og dokumentere brud på sikkerheden.
 
Sker der er brud på sikkerhedens, vil Datatilsynet blive underrettet (anmeldelse) indenfor 72 timer efter tidspunktet for konstateringen af brud på persondatasikkerheden. Desuden vil de registrerede personer uden unødig forsinkelse blive underrettet om bruddet.
 
 
Samtykke og tilbagekaldelse af samtykke
 
 
At være kunde i forretningen betragtes som samtykke til, at forretningen registrerer og behandler de for medlemskabets opretholdelse og virke nødvendige oplysninger. Ethvert kunde kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.
 
 
Ret til at få adgang til sine personoplysninger
 
 
De, der har oplysninger registreret hos forretningen, kan til enhver tid få adgang til og indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om den pågældende.
 
 
Ret til at få rettet eller slettet sine personoplysninger
 
 
De, der har oplysninger registreret hos foreningen, kan til enhver tid få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af de pågældendes data.
 
Når formålet med registreringen og behandlingen af specifikke data ikke længere er tilstede, vil de pågældende data blive slettet hos foreningen. Sletningen vil dog ske under hensyntagen til bogføringslovens regler og pligter for opbevaring af regnskabsmateriale og bogføringsdata.
 
 
Cookies
 
 
Forretningens cookiepolitik fremgår af foreningens hjemmesides forside og kan ses her http://www.Urban-cykler.dk/. Cookiepolitikken lyder:
 
”Urban Cykler samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. Læs cookie politik
 
Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, for at huske dit Nej. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser”.
 
 
Klage og indsigelse
 
 
De, der har oplysninger registreret hos forretningen, har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger til
 
Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K.
 
Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.
 
Der er samtidig adgang til at gøre indsigelse mod forretningens behandling af personoplysninger. Indsigelse kan ske på Mail@urban-cykler.dk . Er indsigelsen berettiget, vil forretningens indrette sin behandling af de pågældende data i overensstemmelse hermed.